Forside #1 2015.jpg
11030101_10155271681485596_943287059_o.jpg
helvete2.jpg
Forside #1 2015.jpg

Magasinet Fast Grunn


refleksjon    dybde    etterfølgelse

SCROLL DOWN

Magasinet Fast Grunn


refleksjon    dybde    etterfølgelse

 
 

Bli abonnent

Magasinet Fast Grunn kommer ut 4 ganger i året. Det er et uavhengig blad på Luthersk grunn som ønsker å skape refleksjon, og være en hjelp i etterfølgelsen av Jesus Kristus.

 
 

Les bladet elektronisk


SCROLL DOWN

Les bladet elektronisk


11030101_10155271681485596_943287059_o.jpg

Leder


Skrevet av Knut Kåre Kirkholm (redaktør)

SCROLL DOWN

Leder


Skrevet av Knut Kåre Kirkholm (redaktør)

Manus for livet

 

En god film eller et godt teaterstykke trenger et godt manus. Manuset gir historien, danner rammene, beskriver personene og inneholder replikkene som skal sies. En god skuespiller jobber mye med manuset. Hun leser det nøye, gjør seg kjent med personen hun skal spille og den virkeligheten denne personen lever i. Noen ganger går skuespillere så inn i rollen at hele deres personlighet preges og nesten forandres.

Vårt verdensbilde er vårt manus. Det gir rammer vi lever våre liv innenfor. Det gir svar på de store spørsmålene og gir oss de verdiene og holdningene vi møter livet med. Vårt verdensbilde er brillene vi tolker virkeligheten gjennom.

Av og til bruker teologer manus som et bilde på å forklare hva slags funksjon Bibelen har for en kristen. I Bibelen får vi historien om hvordan Gud har skapt alt, hvordan menneskene vendte seg bort fra Gud og hvordan Gud grep inn for å føre oss tilbake til seg.

Der får vi også Guds gode ordninger for hvordan vi skal leve våre liv – både i familien, samfunnet og menigheten. Bibelen bygger og former vårt verdensbilde. Vi tror Bibelen er åpenbart av Gud og at den trekker opp de rammene Gud ønsker for våre liv.

Bibelen gir oss mange svar. Men det er også helt klart at det finnes mange spørsmål som Bibelen ikke gir klare og tydelige svar på. Det er gjerne da tanken om Bibelen som et manus blir særlig aktuell.

Den engelske teologen N. T. Wright bruker manussammenligningen på en måte jeg syns er interessant. Se for deg at vi fant et ukjent stykke av Shakespeare – et skikkelig manus med replikker, historien og scenehenvisninger. Problemet med manuset er at det ikke er komplett. Vi har de første fire aktene, men den femte akten er borte. Hva ville vi gjort? Wright ser for seg at løsningen ville vært å gi stykket til gode skuespillere og la dem fordype seg i materialet til de var så kjent med stykket, historien, personene osv. at de kunne spille den siste akten allikevel.

Poenget til Wright er interessant å merke seg med tanke på våre egne liv. Ved å gi Bibelen rikelig plass i livet og i kirken, vil den kunne forme våre tanker og vår kurs på en så gjennomgripende måte at vi blir i stand til å leve ut den ukjente akten – som er vårt eget liv.

Egentlig sier apostelen Paulus noe av det samme i Rom 15,4: «Alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det». Bibelen bygger vårt verdensbilde. Den er vårt manus for livet. Hvis den kan sitte i ryggraden vår, vil den forme oss på en slik måte at «Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning» (2 Tim 3,17).

 

(Denne lederen ble trykket i Fast Grunn 3/2016, "Et kristent verdensbilde". Hele magasinet kan kjøpes som PDF her.)

helvete2.jpg

To syn på helvete


Teologiprofessor Idar Kjølsvik tror og håper fortapelsen en gang tømmes. 
Teolog Ivar Vegge skulle ønske han ikke forstår Bibelen slik at noen blir dømt til evig fortapelse.

SCROLL DOWN

To syn på helvete


Teologiprofessor Idar Kjølsvik tror og håper fortapelsen en gang tømmes. 
Teolog Ivar Vegge skulle ønske han ikke forstår Bibelen slik at noen blir dømt til evig fortapelse.

Et tomt helvete


Teologiprofessor Idar Kjølsvik tror og håper fortapelsen en gang tømmes.
 

Tekst: Anders Artmark Aanensen, journalist
Illustrasjon: Simon Berg

 

Idar Kjølsvik. (Foto: Privat)

Idar Kjølsvik. (Foto: Privat)

– Ved tidens slutt når himmel og jord fullendes og Jesus kommer tilbake, så tror jeg helvete er tomt. Det er det ikke nødvendigvis nå, sier professor Idar Kjølsvik ved Nord universitet.

 

To utganger

Han understreker at dette ikke er i motsetning til at livet har to utganger.

– Vårt liv har to utganger, om ikke flere. Jeg fornekter på ingen måte fortapelsen – helvete eksisterer, men der er Kristus og fortsetter sin gjerning med å fravriste Satan all hans makt, forklarer professoren.

Poenget hans er at den evige fortapelsen eksisterer, og at den som bevisst har holdt seg utenfor frelsen i Jesus Kristus vil havne der. Samtidig har altså ikke Gud gitt dem opp.

– Kan jeg si at Kristus, gitt at han får en evighet på seg, ikke kan overbevise Hitler om sin synd og kalle ham til omvendelse? Nei, da ville jeg satt begrensinger for den allmektige Gud.

– Det handler om motsetningen mellom Guds universelle frelsesvilje og individets rett til å ville gå fortapt. De to går mot hverandre og kan ikke løses. Derfor kan jeg heller ikke avfeie tanken om en evig fortapelse, utdyper Kjølsvik.

 

En ny mulighet

Samtidig mener han det er langt fra sikkert at alle som ikke har tatt i mot Kristus vil havne i fortapelsen.

– Jeg vil dele opp i grupper. Det har katolikkene gjort til alle tider, og for dem er det ulike rom i himmelen. Det er et rom for de udøpte barn, et rom for dem som levde før Kristus og et rom for de som aldri er nådd med evangeliet og aldri fått muligheten til å høre det. Det vil være urettferdig å sende dem til helvete.

De som avviser evangeliet vil havne i fortapelsen, men dødsøyeblikket er altså ikke siste mulighet.

– Bibelen taler flere steder om en mellomtilstand før Kristus kommer igjen, blant annet i beskrivelsen av tusenårsriket og fortellingen om Lasarus og den rike mannen. Jürgen Moltmann sier at her vil livet utvikle seg videre. Det aborterte fosteret, barnet som døde i bilulykke og livet som ble offer for sin egen synd vil kunne bli slik Gud hadde tenkt seg.

 

Tar bort Satans makt

Han mener tanken om en evig fortapelse hvor Gud har «gitt opp» dem som ikke har tatt i mot Kristus ikke vil være i samsvar med at dødens makt er brutt.

– Å la Satan herske over alle de døde synderne i evighet er ikke nødvendigvis den beste kristendom. Det kan være likeså god kristendom å tenke seg at Kristus river fra Satan alt som er i hans makt.

... 

(Resten av artikkelen og hva teolog Ivar Vegge mener kan du lese i Fast Grunn 3/2016 - "Et kristent verdensbilde". Hele magasinet kan kjøpes som PDF her.)

Ivar Vegge.  (Foto: Anders Artmark Aanensen)

Ivar Vegge.  (Foto: Anders Artmark Aanensen)