Forside #1 2015.jpg
11030101_10155271681485596_943287059_o.jpg
IMG_1266.jpg
Forside #1 2015.jpg

Magasinet Fast Grunn


refleksjon    dybde    etterfølgelse

SCROLL DOWN

Magasinet Fast Grunn


refleksjon    dybde    etterfølgelse

 
 

Bli abonnent

Magasinet Fast Grunn kommer ut 4 ganger i året. Det er et uavhengig blad på Luthersk grunn som ønsker å skape refleksjon, og være en hjelp i etterfølgelsen av Jesus Kristus.

 
 

Les bladet elektronisk


SCROLL DOWN

Les bladet elektronisk


11030101_10155271681485596_943287059_o.jpg

Leder


Skrevet av Knut Kåre Kirkholm (redaktør)

SCROLL DOWN

Leder


Skrevet av Knut Kåre Kirkholm (redaktør)

Manus for livet

 

En god film eller et godt teaterstykke trenger et godt manus. Manuset gir historien, danner rammene, beskriver personene og inneholder replikkene som skal sies. En god skuespiller jobber mye med manuset. Hun leser det nøye, gjør seg kjent med personen hun skal spille og den virkeligheten denne personen lever i. Noen ganger går skuespillere så inn i rollen at hele deres personlighet preges og nesten forandres.

Vårt verdensbilde er vårt manus. Det gir rammer vi lever våre liv innenfor. Det gir svar på de store spørsmålene og gir oss de verdiene og holdningene vi møter livet med. Vårt verdensbilde er brillene vi tolker virkeligheten gjennom.

Av og til bruker teologer manus som et bilde på å forklare hva slags funksjon Bibelen har for en kristen. I Bibelen får vi historien om hvordan Gud har skapt alt, hvordan menneskene vendte seg bort fra Gud og hvordan Gud grep inn for å føre oss tilbake til seg.

Der får vi også Guds gode ordninger for hvordan vi skal leve våre liv – både i familien, samfunnet og menigheten. Bibelen bygger og former vårt verdensbilde. Vi tror Bibelen er åpenbart av Gud og at den trekker opp de rammene Gud ønsker for våre liv.

Bibelen gir oss mange svar. Men det er også helt klart at det finnes mange spørsmål som Bibelen ikke gir klare og tydelige svar på. Det er gjerne da tanken om Bibelen som et manus blir særlig aktuell.

Den engelske teologen N. T. Wright bruker manussammenligningen på en måte jeg syns er interessant. Se for deg at vi fant et ukjent stykke av Shakespeare – et skikkelig manus med replikker, historien og scenehenvisninger. Problemet med manuset er at det ikke er komplett. Vi har de første fire aktene, men den femte akten er borte. Hva ville vi gjort? Wright ser for seg at løsningen ville vært å gi stykket til gode skuespillere og la dem fordype seg i materialet til de var så kjent med stykket, historien, personene osv. at de kunne spille den siste akten allikevel.

Poenget til Wright er interessant å merke seg med tanke på våre egne liv. Ved å gi Bibelen rikelig plass i livet og i kirken, vil den kunne forme våre tanker og vår kurs på en så gjennomgripende måte at vi blir i stand til å leve ut den ukjente akten – som er vårt eget liv.

Egentlig sier apostelen Paulus noe av det samme i Rom 15,4: «Alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det». Bibelen bygger vårt verdensbilde. Den er vårt manus for livet. Hvis den kan sitte i ryggraden vår, vil den forme oss på en slik måte at «Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning» (2 Tim 3,17).

 

(Denne lederen ble trykket i Fast Grunn 3/2016, "Et kristent verdensbilde". Hele magasinet kan kjøpes som PDF her.)

IMG_1266.jpg

Jobs (u)venner


Hvem trenger uvenner når man har slike venner som Job har? 

SCROLL DOWN

Jobs (u)venner


Hvem trenger uvenner når man har slike venner som Job har? 

Tekst: Siri Novak Jenssen, pastor i Filadelfiakirken Oslo
Illustrasjon: Malene Bjørgaas

 

Hvem trenger uvenner når man har slike venner som Job har?
Noen ganger er vi kanskje nærmere å kjenne oss igjen i Jobs venner enn vi er klar over eller liker.


 

Det sies at blod er tykkere enn vann. Det sies også at venner er søsknene Gud ikke ga oss. Jeg vet ikke om vår hovedperson blir oppmuntret av den siste påstanden.

«Det bodde en mann i landet Us. Job var navnet hans. Han var en from og rettskaffen mann som fryktet Gud og unngikk alt ondt.» (Job 1:1)

Slik begynner teksten om Job. Jobs bok er en skikkelig brødskalk av en bok og den har vært gjenstand for undring og legitim frustrasjon lenge. 

Job mistet alt han satte høyt. De ti barna, hundrevis av dyr, tjenestefolk og til slutt ble kroppen hans angrepet av verkende byller.

 

Fra stillhet til angrep

Bakgrunnen for disse nådeløse tapene hevder teksten kommer fra en samtale mellom Satan og Gud. Satan er som vanlig ute for å så tvil. Denne gangen i Guds hjerte. Satan hevdet at Jobs tilbedelse og tro ikke var sann, men at Job var den han var fordi livet hadde vært så snilt mot han.

Satan vil yppe. Han vil teste og presse. Gud sier at det er greit. Men da på en betingelse og det er at han ikke rører ved Job og livet hans.

Elifas, Bildad og Sofar, bestevennene til Job, slipper alt de har i hendene for å være sammen med ham etter ulykkene. De gråter, setter seg på gulvet og tar del i Jobs store smerte og endeløse sorg. De sier ingenting. De er bare til stede i det vonde.

Men etter en stund virker det nesten som de tre herremennene blir utålmodige og klør etter å ta bladet fra munnen. I stillheten har de rukket å reflektere over det som har skjedd, og nå er de klare for konfrontasjon.
... 

 

 

(Resten av artikkelen kan du lese i Fast Grunn 2/2016 - "Relasjoner". Hele magasinet kan kjøpes som PDF her.)