Forside #1 2015.jpg
11030101_10155271681485596_943287059_o.jpg
IMG_1266.jpg
Forside #1 2015.jpg

Magasinet Fast Grunn


refleksjon    dybde    etterfølgelse

SCROLL DOWN

Magasinet Fast Grunn


refleksjon    dybde    etterfølgelse

 
 

Bli abonnent

Magasinet Fast Grunn kommer ut 4 ganger i året. Det er et uavhengig blad på Luthersk grunn som ønsker å skape refleksjon, og være en hjelp i etterfølgelsen av Jesus Kristus.

 
 

Les bladet elektronisk


SCROLL DOWN

Les bladet elektronisk


11030101_10155271681485596_943287059_o.jpg

Leder


Skrevet av Silje HK E Jøssang (redaksjonsleder)

SCROLL DOWN

Leder


Skrevet av Silje HK E Jøssang (redaksjonsleder)

Relasjoner – fra 1. Mosebok til Åpenbaringen

 

Relasjoner er svært sentralt i Bibelen.

Allerede før mennesket blir skapt, sier Gud «La oss skape mennesker i vårt bilde», noe som viser at Gud allerede var et ”oss” før han skapte mennesket. Mennesket blir skapt, har en relasjon både til Skaperen og det skapte, og som mann og kvinne kan de ha relasjon både med hverandre og kan få barn – som igjen gir flere mennesker og flere relasjoner.

Gjennom GT åpenbarer Gud seg som Skaper – som har en relasjon til det skapte som den som har skapt og formet det; og tidlig åpenbarer han seg som ”Abraham, Isak og Jakobs Gud” – en Gud som definerer seg i relasjon til de menneskene han har skapt og utvalgt og bundet seg til gjennom pakten med Abraham.

Resten av GT kan oppsummeres som historien om relasjonen mellom (den trofaste) Gud og hans (troløse) folk – Israelsfolket. Han kaller seg Gud, ektemann, far, mor. De 10 bud og hele Moseloven kan leses som lover og regler for hvordan å ha en rett og god relasjon til Gud og sin neste, og hva man gjør når disse reglene blir brutt. Ordspråkene gir mange råd og observasjoner om hva som er en god relasjon og ikke, og hvordan man bør gå fram overfor Gud, seg selv og sin neste for å leve rett, dvs. rett i relasjonen med Gud, seg selv og sin neste.

I NT sier Jesus at han ikke er kommet for å oppheve, men oppfylle loven. Han sier også at hele loven og profetene hviler på dette: Å elske Gud og å elske sin neste som seg selv. Han kaller disiplene venner, og sier han ikke er kommet til verden for å dømme, men frelse, ikke for å herske, men tjene – og ber disiplene ta etter hans eksempel. Et rett forhold til Gud (frelse) og et rett forhold til sin neste (tjene). På samme måte skulle ektefeller underordne seg hverandre, og spesifikt, mannen skulle elske sin kone som sin egen kropp, mens kvinnen skulle respektere mannen sin og underordne seg ham som under Herren selv. Barn skulle hedre sin far og sin mor, foreldre skulle ikke være så harde at det vekket trass hos barna, slaver skulle gjøre arbeidet som for Herren og ikke bare være øyentjenere, mens slavedrivere ikke skulle være urettferdige og harde mot tjenerne sine, men huske at Gud sto over dem og ikke gjorde forskjell på folk. Myndigheter skulle man underordne seg under så lenge de ikke var i strid med Guds egne bud – da skulle man lyde Herren mer enn man lyder mennesker.

Relasjonen mellom Jesus og menigheten blir framstilt som relasjonen mellom en brudgom og en brud, og i Åpenbaringen får Johannes se bryllupet der Jesus og menigheten blir forent, der Gud skaper en ny himmel og en ny jord, og der Gud bor midt iblant sitt folk og skal gjøre det for evig.

Himmel og jord i relasjon, i enhet. Gud og folket sitt i relasjon, i enhet. Jesus og menigheten i relasjon, i enhet.

Det er relasjoner fra begynnelse til slutt, fra skapelse til nyskapelse, fra 1. Mosebok til Johannes Åpenbaring.

 I dette nummeret prøver vi å gjøre som Bibelen: peke på og inspirere til de gode relasjonene. 

God lesning!

 

(Denne lederen ble trykket i Fast Grunn 2/2016, "Relasjoner". Hele magasinet kan kjøpes som PDF her.)

IMG_1266.jpg

Jobs (u)venner


Hvem trenger uvenner når man har slike venner som Job har? 

SCROLL DOWN

Jobs (u)venner


Hvem trenger uvenner når man har slike venner som Job har? 

Tekst: Siri Novak Jenssen, pastor i Filadelfiakirken Oslo
Illustrasjon: Malene Bjørgaas

 

Hvem trenger uvenner når man har slike venner som Job har?
Noen ganger er vi kanskje nærmere å kjenne oss igjen i Jobs venner enn vi er klar over eller liker.


 

Det sies at blod er tykkere enn vann. Det sies også at venner er søsknene Gud ikke ga oss. Jeg vet ikke om vår hovedperson blir oppmuntret av den siste påstanden.

«Det bodde en mann i landet Us. Job var navnet hans. Han var en from og rettskaffen mann som fryktet Gud og unngikk alt ondt.» (Job 1:1)

Slik begynner teksten om Job. Jobs bok er en skikkelig brødskalk av en bok og den har vært gjenstand for undring og legitim frustrasjon lenge. 

Job mistet alt han satte høyt. De ti barna, hundrevis av dyr, tjenestefolk og til slutt ble kroppen hans angrepet av verkende byller.

 

Fra stillhet til angrep

Bakgrunnen for disse nådeløse tapene hevder teksten kommer fra en samtale mellom Satan og Gud. Satan er som vanlig ute for å så tvil. Denne gangen i Guds hjerte. Satan hevdet at Jobs tilbedelse og tro ikke var sann, men at Job var den han var fordi livet hadde vært så snilt mot han.

Satan vil yppe. Han vil teste og presse. Gud sier at det er greit. Men da på en betingelse og det er at han ikke rører ved Job og livet hans.

Elifas, Bildad og Sofar, bestevennene til Job, slipper alt de har i hendene for å være sammen med ham etter ulykkene. De gråter, setter seg på gulvet og tar del i Jobs store smerte og endeløse sorg. De sier ingenting. De er bare til stede i det vonde.

Men etter en stund virker det nesten som de tre herremennene blir utålmodige og klør etter å ta bladet fra munnen. I stillheten har de rukket å reflektere over det som har skjedd, og nå er de klare for konfrontasjon.
... 

 

 

(Resten av artikkelen kan du lese i Fast Grunn 2/2016 - "Relasjoner". Hele magasinet kan kjøpes som PDF her.)