Tekst: Robert Lilleaasen, doktorgradsstipendiat, Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Foto: unsplash @ Flickr.com

Nordmenn søker i økende grad det alternative.
Hvorfor er det så tiltrekkende? Hvilke trender ser og påpeker forskningen?

Oppslutningen om alternativmesser og omfanget av litteratur som kan knyttes til alternativreligiøsiteten vitner om en ny form for religiøsitet i fremgang. Dette bekreftes også av undersøkelser og studier av religiøsiteten i Norge, stadig flere gir uttrykk for tiltro til alternativreligiøse ideer som reinkarnasjon, healing og astrologi. De britiske religionsforskerne Heelas og Woodhead har hevdet at tradisjonelle kristne trosforestillinger er i ferd med å bli erstattet av nyreligiøse. Selv om flere har stilt spørsmål ved Heelas og Woodheads konklusjon har norske forskere som Romarheim og Aadnanes gjort studier som peker i samme retning. Romarheim har tatt for seg utviklingen i gudsbildet, mens Aadnanes har tatt for seg folkereligiøsitetens utvikling i retning av det nyreligiøse. Utviklingen har fått religionsforskerne Botvar og Henriksen til å spørre om vi er vitne til en alternativreligiøs revolusjon. Det virker å være liten tvil om at folk søker nyreligiøsitet, spørsmålet i denne teksten er hvorfor?  

Nyreligiøsitet eller alternativreligiøsitet kan forstås som en tiltro til alternativreligiøse ideer og praksiser som kan knyttes til New Age begrepet. Noe forenklet kan det forklares som religiøse forestillinger fra buddhisme og hinduisme som «vestliggjøres» og modernisering av okkulte forestillinger og praksiser. Dette kan for eksempel være kontakt med døde og utenomjordiske, alternativ medisin, spådom, reinkarnasjon, lykkeamuletter og krystaller. 

I religionssosiologisk forskning foreslår flere en todeling av det alternativreligiøse. Den ene gruppen kjennetegnes av interesse for fenomener av typen nevnt over. Botvar og Henriksen kaller denne gruppen for de alternativt troende, og mener de kjennetegnes ved en noe mer overfladisk og utprøvende tilnærming. Den andre gruppen kaller Botvar og Henriksen for de nyåndelige, dette er i større grad en ideologisk tilnærming. Mens de alternativt troende i mange tilfeller vil se på seg selv som kristne og kombinere nyreligiøs praksis med kristen tro, fremstår de nyåndelige «med en egen religiøs profil som er tydelig avgrenset fra det kirkelige og tradisjonelle» (Botvar og Henriksen). [...]

 

(Resten av artikkelen kan du lese i "Det paranormale", 3. utgave 2015. Hele magasinet kan kjøpes som PDF her.)

Comment