Tekst: Malene Bjørgaas, journalist
Foto: OECD/Michael Dean

- Det finnes ingen tilgivelse for dem som ikke hjelper de fattigste, sier Erik Solheim. Han mener miljøkampen og fattigdomsproblemene tilsammen utgjør verdens viktigste sak i dag. 

Erik Solheim fra SV er tidligere både utviklingsminister og miljøvernminister under Stoltenberg-regjeringen. For tiden jobber han som leder i DAC, en komité under OECD som jobber med å sette regler for, øke, koordinere og undersøke bistand. Kontor og hjem ligger i Paris og jeg får ta en prat med ham via Skype hvor jeg får utøse min nysgjerrighet. Hva har Jesus med miljøpolitikk å gjøre? Hvordan kan levestandarden i verden øke mens vi samtidig snur på klimaproblemene? Hvorfor fronter akkurat Solheim kampen mot klimautfordringer på et politisk plan? Hva er det han tenker og tror som gjør at nettopp han har viet livet til dette?

- Jeg følte at jeg måtte bidra til å avskaffe fattigdommen i verden og til å stoppe miljøødeleggelsene. Det er så enkelt som det, sier Erik Solheim som svar på hvorfor han ville inn i politikken.

- Mange bryr seg om miljø. Jeg tenker jo jeg er en av dem, men jeg job- ber ikke i Paris av den grunn. Hvorfor akkurat deg?

- Nå er det jo sånn at alle kan ikke være i Paris. Det ble mitt store livsinnhold å jobbe med dette, men folk kan jo bidra på tusen forskjellige måter, sier Solheim og det gir jo men- ing. Alle kan ikke «jobbe i Paris». Vi kommer tilbake til de tusen tingene du kan gjøre senere.

JESUS HAR STERKESTE MILJØBUDSKAP. Engasjement for en sak kommer gjerne av en overbevisning, en ideologi, eller en tanke som ligger bak det. Jeg har stort sett tenkt at miljøspørsmålet dreier seg om å ta vare på Guds skaperverk, men Solheim har en annen innfallsvinkel. [...]

 

Resten av artikkelen kan du lese i "Ropet fra skaperverket", 1. utgave av Fast Grunn 2015. Den kan også kjøpes elektronisk her.

 

Comment