Tekst: Espen Ottosen, informasjonsleder i NLM
Foto: Sharon & Nikki McCutcheon @ Flickr.com

Bibelen fastholder at ethvert menneske har et ukrenkelig menneskeverd. Samtidig gir det mening å skille mellom det normale og det avvikende. Det skyldes at et menneske både er skapt av Gud og født inn i syndens verden. 

Nylig foreslo et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen at bare en egenerklæring skal legges til grunn for endring av juridisk kjønn (altså det som står i folkeregistret eller passet). Å blande inn lege eller psykiater blir unødvendig. En person kan dermed være registrert som mann selv om vedkommende ser ut som en kvinne – og har vagina, livmor og eggstokker (og kan bli gravid?).

Forslaget har fått mye politisk støtte. ”Det bør ikke være statens oppgave å definere hvilket kjønn noen føler at de er”, uttalte Sandra Bruflåt i Unge Høyre til Vårt Land (24/4). Men er det logisk å gjøre kjønn primært til et spørsmål om følelser? Det gir neppe mening å hevde at jeg føler meg brunøyd og 1,83 høy, når øynene mine er blå og jeg er 1,91. Men penis, testikler og helskjegg skal altså ikke lenger hindre meg fra å kunne bli en kvinne.

Intensjonen bak forslaget om å gjøre det lettere å endre juridisk kjønn er utvilsomt god. Noen mener det eneste som bør vektlegges er viktigheten av å ivareta en sårbar minoritet. Hvis vi sier at noe er mer normalt enn noe annet, vil vi i realiteten rangere mennesker. Isteden bør vi tenke at verden er mangfoldig.

Jeg er helt enig i at vi ikke bør rangere mennesker etter funksjon- snivå. Men jeg tror ikke løsningen er å slutte å bruke kategorien ”avvik”. Derimot må vi understreke viktigheten av at vi ikke knytter menneskeverd sammen med et menneskes evner og funksjoner. Menneskets verdi er urokkelig fordi det er forankret utenfor mennesket – i Guds skapelse. Et skille mellom det normale og det av- vikende får derfor ikke betydning for hvordan vi verdsetter et menneske. [...]

 

(Resten av artikkelen kan du lese i "Kropp - av Gud og til Gud", 2. utgave 2015. Hele magasinet kan kjøpes som PDF her.)

Comment