Tekst: Anders Artmark Aanensen, journalist
Illustrasjon: Simon Berg

 

Et tomt helvete


Teologiprofessor Idar Kjølsvik tror og håper fortapelsen en gang tømmes.


– Ved tidens slutt når himmel og jord fullendes og Jesus kommer tilbake, så tror jeg helvete er tomt. Det er det ikke nødvendigvis nå, sier professor Idar Kjølsvik ved Nord universitet.

 

To utganger

 Idar Kjølsvik. (Foto: Privat)

Idar Kjølsvik. (Foto: Privat)

Han understreker at dette ikke er i motsetning til at livet har to utganger.

– Vårt liv har to utganger, om ikke flere. Jeg fornekter på ingen måte fortapelsen – helvete eksisterer, men der er Kristus og fortsetter sin gjerning med å fravriste Satan all hans makt, forklarer professoren.

Poenget hans er at den evige fortapelsen eksisterer, og at den som bevisst har holdt seg utenfor frelsen i Jesus Kristus vil havne der. Samtidig har altså ikke Gud gitt dem opp.

– Kan jeg si at Kristus, gitt at han får en evighet på seg, ikke kan overbevise Hitler om sin synd og kalle ham til omvendelse? Nei, da ville jeg satt begrensinger for den allmektige Gud.

– Det handler om motsetningen mellom Guds universelle frelsesvilje og individets rett til å ville gå fortapt. De to går mot hverandre og kan ikke løses. Derfor kan jeg heller ikke avfeie tanken om en evig fortapelse, utdyper Kjølsvik.

 

En ny mulighet

Samtidig mener han det er langt fra sikkert at alle som ikke har tatt i mot Kristus vil havne i fortapelsen.

– Jeg vil dele opp i grupper. Det har katolikkene gjort til alle tider, og for dem er det ulike rom i himmelen. Det er et rom for de udøpte barn, et rom for dem som levde før Kristus og et rom for de som aldri er nådd med evangeliet og aldri fått muligheten til å høre det. Det vil være urettferdig å sende dem til helvete.

De som avviser evangeliet vil havne i fortapelsen, men dødsøyeblikket er altså ikke siste mulighet.

– Bibelen taler flere steder om en mellomtilstand før Kristus kommer igjen, blant annet i beskrivelsen av tusenårsriket og fortellingen om Lasarus og den rike mannen. Jürgen Moltmann sier at her vil livet utvikle seg videre. Det aborterte fosteret, barnet som døde i bilulykke og livet som ble offer for sin egen synd vil kunne bli slik Gud hadde tenkt seg.

 

Tar bort Satans makt

Han mener tanken om en evig fortapelse hvor Gud har «gitt opp» dem som ikke har tatt i mot Kristus ikke vil være i samsvar med at dødens makt er brutt.

– Å la Satan herske over alle de døde synderne i evighet er ikke nødvendigvis den beste kristendom. Det kan være likeså god kristendom å tenke seg at Kristus river fra Satan alt som er i hans makt.

... 

 

(Resten av artikkelen og hva teolog Ivar Vegge mener kan du lese i Fast Grunn 3/2016 - "Et kristent verdensbilde". Hele magasinet kan kjøpes som PDF her.)
 

 Ivar Vegge. (Foto: Anders Artmark Aanensen)

Ivar Vegge. (Foto: Anders Artmark Aanensen)

Comment