FAST GRUNN - DOWNSAMPLED-1-1.jpg

 

JEG LIKER godt å gå i bokhandlerbutikker. Der kikker jeg på bøker, leser bakpå og tiden flyr. I disse butikkene er det vanlig med en toppselgerliste. På den ene veggen står tallene 1-10 med sine respektive bøker. På denne listen er det én bok man aldri finner. Det er Bibelen. Og grunnen til det er ikke at Bibelen selger dårlig, men faktisk at Bibelen ville hatt fast plass, nummer 1, dersom den skulle blitt regnet med. 

VI LUTHERANERE sier at Bibelen alene er rettesnor for tro og liv. Det er et prinsipp som ble viktig i reformasjonen og som har vært viktig for de mange kirkene som har vokst fram i denne strømningen etterpå. 

NÅR BIBELEN settes så høyt, skulle det bare mangle at ikke også Fast Grunn viet et nummer til ulik tematikk knyttet til Bibelen og bibellesning. Du som leser er velkommen til å lese ulike artikler – både om teologi og praksis, knyttet til prinsippet om «Skriften alene». 

I DE mer teologiske artiklene får dere presentert de teologiske argumentene for prinsippet om «Skriften alene» og hvordan den lutherske kirken tenker om forholdet mellom Bibelen og kirkens tradisjon. Men vi unnlater ikke å nevne at det også er ting utfordrer, og håper det det kan stimulere våre lesere til videre arbeid med tematikken. 

DET MÅ også sies at det er helt meningsløst bare å ha en teori om at Bibelen er viktig. Hvis læren vår ikke får bevege seg fra hodet og ut i hendene, i praktisk liv, er det nokså tørt og lite fruktbart. Derfor har vi også prøvd å ha noen artikler som belyser ulike sider ved den praktiske delen av læren om «Skriften alene». For Bibelen må leses. Men hvordan leser man? 

SVEN AASMUNDTVEIT løfter derfor fram noe av det mest grunnleggende i bibelsynet til våre lutherske fedre, nemlig at Jesus er sentrum i Bibelen. Luther snakket stadig om det «som driver på Kristus». Han hadde også en tenkning om hvordan dette skjedde, nemlig ved at gudsordet møtte leseren som «lov» eller «evangelium». I Per Olav Grødems artikkel får dere en kortfattet innføring i denne tematikken. 

BIBELENS VIKTIGE posisjon i kirken får også konsekvenser for den teologiske utdanningen. Derfor har vi også snakket med ulike læresteder som tilbyr teologi og spurt dem om hvordan de tenker om bibelkunnskap. 

DET SISTE jeg vil løfte fram er misjon. Oppdraget med å spre ordet om Jesus til stadig nye folkeslag står like fast i dag som da Jesus gav det på Galilea-fjellet. Agnes Lid skriver derfor litt om hvordan Wycliffe arbeider med å oversette Bibelen til stadig nye språk. 

VI HÅPER å gi dere stimulerende artikler som vekker interessen for spørsmål knyttet til hva vi skal tro og mene om Bibelen. Men først og fremst vil vi sette en tykk strek under viktigheten av selv å lese boken Gud har gitt oss mennesker.

KNUT KÅRE KIRKHOLM, REDAKTØR  

Comment