Vil du leke med oss, må du være som oss”, er ord som mange har opplevd sannheten i. “Like barn leker best”, sier vi i ordtaket. Helt fra vi er små, kjenner vi til behovet for å bli sett, akseptert og inkludert. Småbarnsforeldre ser dette med egne øyne hver dag. Ansiktet til veslejenta lyser opp i verdens bredeste smil de gangene mor eller far gir henne oppmerksomhet.

Nå like før jul pleier vi ofte å tenke litt ekstra gjennom disse sakene. Derfor passer det godt at dette nummeret av Fast Grunn skriver om det å være innenfor eller utenfor et fellesskap. For oss mennesker er dette et dypt behov og vi synes det er viktig å belyse det fra ulike synsvinkler.

Som kristne lærer vi at fellesskapet er livsviktig. I Heb 10,25 formanes de kristne til ikke å holde seg borte fra “vår egen forsamling slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så meget mer som dere ser at dagen nærmer seg.” Det er en sentral formaning. Kristenlivet leves ikke et vakuum. Det leves sammen, i fellesskap.

Derfor er det også viktig å ha klare tanker om disse tingene. Det ene handler om hvordan fellesskapet skal fungere. De fleste ønsker antakeligvis å være inkluderende. Vi ønsker at nye mennesker skal oppleve seg omsluttet og velkomne. Likevel er det ofte ikke så enkelt. Ofte har et fellesskap koder og uskrevne regler man ikke selv vet om. Men for en som ikke er innenfor, blir det veldig tydelig. Vi har et ansvar for å oppdage og gjennomtenke hvordan våre fellesskap fungerer.

Når vi først snakker om å være inkluderende, så er det også viktig å nevne at det finnes grenser. Et ja til Jesus er ikke et ja til å leve som man vil. Derfor er det også viktig at vi har et gjennomtenkt forhold til hvordan vi formaner og veileder, og også hvordan vi av og til må ta litt ekstra hardt i. Derfor skriver vi også litt om det skumle ordet “kirketukt” i dette nummeret.

Til syvende og sist er det ett fellesskap som er viktigere enn alt annet her i livet. Og det er fellesskapet med Jesus. Å bli stående utenfor det fellesskapet er det absolutt verste som kan skje et menneske. Bibelen taler om et endelig innenfor og et endelig utenfor. Innenfor feires bryllup, utenfor er det mørke og gråt, for å bruke Jesu ord.

Alt som gjelder for det kristne fellesskapet er i siste instans knyttet til spørsmålet om frelse og fortapelse. Vi ønsker flest mulig med oss på veien sammen med Jesus og alle grader av oppmuntringer, formaninger og konfrontasjoner skal ha dette for øye.

Knut Kåre Kirkholm
Gjermund Norhus
Redaktører

Knut Kåre Kirkholm.png
Gjermund Nordhus.png

Comment