Temaet for dette nummeret av Fast Grunn har vi hentet fra en serie som gikk på NRK i høst. Den satte søkelyset på lykke og jakten etter lykke.

Lykke er på mange måter et diffust ord som vi fyller med ulikt innhold. Mange intelligente mennesker prøver å sette ord på hva lykke og jakten på lykke er og innebærer. Både teologer, filosofer, politikere og rosa-bloggere har meninger om dette ordet.

Vi tar ikke mål på oss å komme med den endelige definisjonen av ordet lykke. Men vi ønsker å peke ut en retning for hvor man skal gå i jakten etter lykken.

Bibelen bruker uttrykket «salig» flere ganger. Den populære definisjonen av ordet salig er at det er den «ytterste form for lykke». Fascinerende nok tegner Bibelens tetteste opphoping av ordet salig – «saligprisningene i Matt 5» - et bilde som er noe alt annet enn hva vi tradisjonelt beskriver som lykke.

Lykke og salighet er ikke noe man først og fremst ser på overflaten. Det stikker dypere. Det handler til syvende og sist om en relasjon. Det vakreste uttrykket for dette synes jeg at jeg finner i Sal 2. Salmen beskriver en Gud som har innsatt sin salvede konge i Jerusalem. Kongen kalles Guds sønn og han har fått makt til å underlegge seg alle makter og myndigheter som reiser seg mot Gud.

Salmen slutter med en setning hvor Gud sier: «Salige er alle som tar sin tilflukt til ham».

Interessant nok har ordet «salig» også en nyanse i seg av å være en gratulasjon, en lykkeønskning. «Gratulerer, alle som tar sin tilflukt til ham».

Felles for alle våre artikler, intervjuer og reportasjer knyttet til temaet, er at vi ønsker å peke i retning av ham, Sønnen.

Vi håper vi kan gi dere et variert utvalg av artikler og saker, og at det er noe for enhver smak.

Knut Kåre Kirkholm
Gjermund Nordhus
Redaktører

Comment