Leder: Knut Kåre Kirkholm og Gjermund Nordhus, Redaktører

Overføring er et viktig ord. Og det er mye som kan overføres. Det kan være en pengeoverføring når man er blakk. Lyd- og bildeoverføring når man sitter foran fjernsynet. Eller en blodoverføring når man ligger på operasjonsbordet.

I dette nummeret av Fast Grunn tar vi opp den viktigste overføringen som finnes, nemlig overføring av budskapet om Jesus fra en generasjon til den neste.

I stedet for å gi dere mange refleksjoner om dette, vil jeg henvise til noen bibelsteder som angir en retning, en retning som utdypes i de ulike artiklene og sakene dere kan lese i Fast Grunn. I den anledning tar jeg dere kort med til 5 Mosebok, en tale Moses holder for folket like før han selv skal dø og folket skal innta det lovede land.

5 Mos 4:9-10: Guds folk skal overføre til sine barn hva de har selv har sett. Og de pålegges selv å gjøre en aktiv innsats for å huske Herrens ord.

5 Mos 6:4-9: Guds folk skal innprente alle ordene Herren har gitt dem, både ordet om hva Herren har gjort for dem og ordet som gir dem veiledning for livet med Herren i landet. Og denne overføringen skal skje i alle livets situasjoner og omslutte hjem og familie.

5 Mos 16:10-14: I Israels høytidskalender gjøres det klart at høytidene skal feires av hele familien og at feiringen skal tjene til å huske de velgjerningene av Herren som minnes i den aktuelle høytiden. Se også 5 Mos 6:20-25.

5 Mos 5:12-15 og 15:19-20: Religiøse merkedager og religiøs praksis skal utføres med samme formål som høytidene. De skal tjene som en påminnelse om alt godt Herren har gjort og gjør, og hjelpe til å huske. Og igjen skal barna involveres.

Blant amerikanske presbyterianere vitser man av og til med at innenfor reformert kristendom så har kroppen kun én funksjon, nemlig å bringe hodet til kirken. Summen av tekstene om opplæring av barn viser at teori og praksis henger nøye sammen. Det håper vi også at dere opplever at løftes fram i dette nummeret av Fast Grunn. God lesning!

Og til dere besteforeldre: Dere er viktigere enn dere kanskje tror selv!

Comment