Leder, Knut Kåre Kirkholm, Redaktør

På omslaget til den gamle skoleordboka mi fra 5. klasse står et litt morsomt sitat:

Ord brukes til tre ting:

Til å utrykke tanker.

Til å skjule tanker.

Og til å dekke over der ingen tanker er.

I vår lutherske tradisjon har vi alltid betont at en luthersk kirke er «Ordets kirke». Prekestolen har en uthevet plass i kirkene og prekenen har tradisjonelt vært gudstjenestens høydepunkt. Når vi vurderer kvaliteten på et møte, er det nesten synonymt med kvaliteten på talen.

Forkynnelse handler om ord. Dette utdyper og nyanserer Steffen Stensland i sin artikkel. Et maleri kan i og for seg forkynne for oss, men ikke uten at vi først har fått lære nok om troen til at vi har et grunnlag for å forstå bildet. Og dermed behøves ord likevel.

Under dette kommer også sakramentene. Vi tror at dåpen og nattverden har sin gyldighet knyttet til at Ordet og midlet (vann og brød/vin) får virke sammen. Samtidig må vi ikke glemme at disse to handlingene har et stort potensiale til å brukes i forkynnelsen. Les derfor gjerne Roald Kvams artikkel om dåpen.

Når ord utveksles mellom mennesker har vi en kommunikasjonssituasjon. Dette har vi forsøkt å dekke ulike sider ved. Vi tror at Gud selv er aktiv ved sin Ånd når kristen forkynnelse får lyde, men ikke som ved magi. Derfor er det ikke likegyldig hvordan forkynnelsen er. En forkynner har et delansvar og kan bidra til å gjøre Åndens vei inn til hjertene enklere eller vanskeligere. Døperen Johannes kalte seg selv en røst som ryddet vei for Herren. Det prinsippet gjelder ennå. Vi har flere artikler som belyser ulike sider ved den tematikken (Lars Dahle, Brynjulf Hoaas mfl.).

Vi håper og tror at ordene i dette nummeret av Fast Grunn brukes til å uttrykke tanker om det å forkynne og lytte til ordet om han som er Ordet.

God lesning!

PS! I vår gikk det en stor debatt i avisspaltene om forholdet mellom skapelse og evolusjon. I og med at Fast Grunn ikke lenger har noen «klipp-spalte», presenteres ikke disse debattene i bladet lenger. For å kompensere kommer vi noen ganger til å rydde litt plass til en oppsummerende artikkel. Denne gangen har Espen Ottosen skrevet en litt utdypende presentasjon av noen av grunnposisjonene i debatten og viktige argumenter som framføres.

Comment