Leder: Knut Kåre Kirkholm, redaktør
Foto forside: Arnt Thyve

Allerede i midten av februar brøt en liten koloni snøklokker gjennom jorden i blomsterbedet utenfor kontorbygget på Fjellhaug. Det ble enda en påminnelse om hvor mye liv det faktisk er i livet. Herren har skapt en verden som yrer av liv. Og livet er fullt av kraft. 

Samtidig er livet også uendelig skjørt. Det blir vi minnet om hele tiden. Det kan forsvinne på et øyeblikk. Vi er lik gress som svinner bort, sier salmisten. Om morgenen gror det og blomstrer, om kvelden er det vissent og tørt (Sal 90). 

Dette nummeret av Fast Grunn handler om «grønn teologi». Mye kan sies om dette, både på godt og vondt. Det vil artiklene også vise tydelig. 

Noe av det spennende, men også fremmede og kanskje litt truende, med «grønn teologi» er at det er et tema som bare i begrenset grad er grundig gjennomtenkt i vår protestantiske tradisjon. Derfor ser vi at mange som arbeider med «grønn teologi» gjerne kikker over gjerdet til katolsk og ortodoks teologi. Der har de arbeidet bredere og har flere ressurser og innspill. Og det er utfordrende å sette seg inn i det. Ofte begynner de et annet sted og går langs helt andre veier enn dem vi skulle tro var mulige. Noen ganger kan vi nikke og følge interessert med, andre ganger kjenner man en stemme som reiser seg til protest. 

Uansett hvordan man til slutt konkluderer, er det liten tvil om at jorden Gud har gitt oss får tøff behandling av oss mennesker. Det kongelige oppdraget med å forvalte og ta vare på jorden neglisjeres og ofres på alteret til den avguden som heter profitt og selvrealisering. Og spørsmålet er om norske kristne er så mye bedre enn verden for øvrig. 

I forklaringen til første trosartikkel har Luther i sin store katekisme følgende diagnose på «den gudfremmede, bakvendte verden»: «Alle de goder og gaver Gud har gitt, misbruker den i stolthet, gjerrighet, kjødets lyst og tomme fornøyelser. Den vender seg ikke en gang til Gud for å takke ham og bekjenne ham som herre og skaper». 

Jorden hører Herren til, i ham er det vi lever og rører oss og er til. Derfor bør vi også lytte til innspillene som har en «grønn» profil. 

Comment