Leder: Knut Kåre Kirkholm, redaktør
Foto forside: Maria Freim

«Du mektige konge og herrenes Herre har forenet den menneskelige natur med deg selv. Du har opphøyet den menneskelige natur så høyt, at du, sann Gud og sant menneske, i din persons enhet har hevet den opp til den hellige treenighets trone og innført den menneskelige natur i treenighetens råd».

Disse ordene skriver Johan Arndt i klassikeren «Den sanne kristen- dom». Formuleringen er så dristig at jeg hadde vegret meg for å ta den i min munn, om det ikke var fordi en av de store lærerne i vår lutherske tradisjon har sagt det før meg. Hvordan er det mulig? Gud er ånd, sier Jesus. Hvordan kan Gud som er ånd, samtidig være inkarnert og kroppslig?

All min tankekraft stopper fullstendig opp og går bare i surr. Her finner vi mysterier som overgår hverandre.

Men hva sier vel ikke det om vår kropp og dens viktighet. Vi er kropp og vi er ikke i stand til å tenke oss hvordan vårt «jeg» kan være løsrevet fra kroppen. Kroppen er også et uttrykk for vår begrensning i tid og rom. Og så setter den evige og allestedsnærværende Gud dette så høyt at han har skapt og skal nyskape kroppen.

Derfor skulle det bare mangle at ikke vi kristne også har en del å si om kroppen i en tid der kroppsdyrkelsen når stadig nye høyder. Vår tid dyrker den perfekte kroppen. Den plastiske kirurgien gjør milliardbutikk. Treningssentre reklamerer med alle mulige slags øvelser for å hjelpe oss til å få «sommerkroppen». Samtidig vegrer ungdom seg mer enn noensinne for å dusje. Normale kropper er nærmest et tabu.

Heldigvis finnes det røster som protesterer. For det er tross alt det normale som er normalt. De glaserte og retusjerte bildene forteller bare en forvridd bit av virkeligheten.

Men Gud er opptatt av kropp. Han har skapt oss med kropp. Han har selv tatt på seg kropp. Og han skal nyskape oss som kropper på en ny jord.

I dette nummeret av Fast Grunn ønsker vi å si noe om kroppen. Den er skapt av Gud og skal brukes for Gud. På ulike måter har våre bidragsytere belyst dette. Forhåpentligvis blir du stimulert, oppbygget, provosert og ettertenksom. 

Comment