Tekst: Knut Kåre Kirkholm, redaktør

Da er et nytt Fast Grunn kommet i dine hender. Vi er glade for at du har valgt å abonnere på magasinet og håper du får en god, oppbyggelig og nyttig leseopplevelse. I år er det 70 år siden Fast Grunn kom ut for første gang. Helt siden 1948 har Fast Grunn vært utgitt i forskjellige formater.

Noen ting er nye fra og med dette nummeret. Etter noen år med de samme spaltene, har vi nå gjort flere endringer. Det innebærer at vi har gleden av å introdusere nye spaltister og nye temaer for flere av spaltene våre.. For eksempel vil professor Torleif Elgvin ha en fast spalte om arbeidet med Dødehavsrullene og det spennende arbeidet norske forskere har gjort, inkludert å avsløre forfalskninger av disse dokumentene.

Men hovedtemaet for dette nummeret er «hvile». Da går mine tanker ofte til en av lærerne jeg hadde på videregående og det han sa i en kristendomstime: «Vi skal helligholde hviledagen, ikke hvileholde helligdagen». Det er et uttrykk som har levd med meg siden, og jeg reflekterer over det i ny og ne. For det er et uttrykk som inneholder en stor og viktig sannhet. Vi leser at Gud helliget den sjuende dagen. Den er satt til side og innviet som en hviledag for oss mennesker.

Samtidig har det også slått meg at vi jammen trenger å lære å «hvileholde» den også. Når vi tenker på tidsklemma, søndags- og døgnåpne butikker, jobbmailen som alltid er tilgjengelig på telefonen og avbrytelsene og distraksjonene som kommer på løpende bånd, er det ikke vanskelig å se for seg at det blir lite hvile og mye stress.

Vi lever i et gjennomorganisert samfunn og tidsplanen må være umåtelig stram for at vi skal klare å rekke over alt. Behovet for å være produktiv og bruke tiden godt og fornuftig er nærmest konstant. Når satt du sist i ro, uten å være på nett, uten å produsere noe?

Også Jesus hadde behov for hvile. Flere ganger leser vi at han trakk seg unna, og vi leser også at han hadde omsorg for sine disipler og passet på at de fikk nok hvile: «Kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt!» (Mark 6,31)

I Bibelen møter vi to former for hvile. Den første er den hvilen som Jesus hjelper disiplene til i Markus 6. Det handler om å ta en pause fra strevet og produktiviteten og trekke seg unna for å hente krefter. Det handler om å puste ut.

Men det gir også mening å snakke om en kristen hvile. Det er den hvilen som bare Jesus kan gi, en åndelig hvile. Det er en annen hvile enn den fysiske. Det er en hjertets hvile. I bladet du holder i hendene kan du lese om begge disse formene for hvile.

Sett deg derfor ned. Hvil deg litt. Når du kjenner at du har hvilt litt, kan du gjerne ta opp bladet og lese. Kanskje vil du finne noe nettopp her som gir deg hvile?

Comment