Tekst: Knut Kåre Kirkholm, redaktør

Jeg husker en tur til København for noen år siden. Jeg satt på metroen fra flyplassen og inn til sentrum. På vei inn hadde jeg rasket med meg en av disse gratisavisene som ofte ligger i stativer ved inngangen til metrostasjoner i mange europeiske byer. En av artiklene i avisen handlet om et økende problem i trafikken i byen. Den siste tiden hadde det vært flere dødsulykker der en syklist hadde havnet i blindsonen til en buss. I tilfeller der både syklisten og bussen svinger til høyre, blir syklisten presset utover slik at han havner i klem og faller under bussen.

Da vi begynte å jobbe med dette nummeret av Fast Grunn var denne artikkelen noe av det første som dukket opp i hodet mitt. Blindsoner er farlige greier, og ekstra farlig er det når den myke trafikanten havner i blindsonen til en svær buss.

Det vanskelige med slike blindsoner er at det ikke er så enkelt å ta oppgjøret på en god måte. For bussjåføren som forårsaket ulykken hadde knapt mulighet til å oppdage faren. Det skjedde så fort. Kanskje var oppmerksomheten rettet mot en annen situasjon, en synlig situasjon, som også kunne bli farlig. Og plutselig bare var syklisten der.

Jeg tror dette også er relevant i overført betydning, inn i våre kristne sammenhenger. Og det kan gjelde ulike former for blindsoner. Det kan være snakk om blindsoner som påfører oss skade, eller det kan være snakk om slik som påfører andre skade.

I dette nummeret prøver vi å se nærmere på noen sider ved denne tematikken. Målet med å ta opp tematikken er å stimulere til ettertanke og å bli bevisst på at blindsoner finnes. Kanskje kan vi til og med identifisere trekk ved oss selv eller vår kristne sammenheng som fort kan føre til at skylappene kommer på og sidesynet svekkes. Bare slik kan vi hjelpe hverandre til litt oftere å justere speilene og sjekke blindsonen før vi kjører ut på veien. 

Når du mottar dette nummeret av Fast Grunn står sommerferien straks for døren. Sommeren er ofte en tid preget av pause i den vanlige kristne aktiviteten. For noen blir sommeren ofte en litt tørr periode i kristenlivet. Andre bruker sommerferien til å reise på bibelcamp eller kristne sommerstevner, hvor de får masse påfyll og fellesskap med andre kristne.

Uansett hvordan du tilbringer sommeren, håper vi at du klarer å prioritere tid til personlig bibellesning og bønn. Når den vanlige rytmen forstyrres, har ofte alle gode vaner en tendens til å kollapse. I dette nummeret av Fast Grunn har vi tatt inn en ny og litt artig spalte: «podcastanbefalinger». I vår tid med internett og smarttelefoner er god forkynnelse og kristent påfyll ofte bare et tastetrykk unna. Bruk gjerne noe av ferietiden på å høre kristen forkynnelse på podcast.

Med ønsker om en velsignet sommer!

Comment